↓USDA农作物销售相关报告

↓USDA农作物月度季度报告

↓USDA农作物生长报告

美国大豆周度出口销售报告数据(kiplingpu.com)外盘娱乐世界注册官网通

*鼠标移到图中的圆点,可显数值.周期或日期等.
*USDA周销售新年度: 小麦和大麦市场年度始于6月1日,棉花和和大米始于8月1,玉米大豆和高粱始于9月1日,豆粕和豆油始于10月1日
*红线为当周实际装船值.
*蓝线为二个年度周总共销售.


公布时间 报告名称 截至周期 实际装船(吨) 周共销售(吨) 本年度周销(吨) 下年度周销(吨)
2018-02-23 美国大豆周度出口销售 2018-02-15
2018-02-15 美国大豆周度出口销售 2018-02-08 1,375,270 837,482 640,362 197,120
2018-02-08 美国大豆周度出口销售 2018-02-01 1,457,832 672,316 663,925 8,391
2018-02-01 美国大豆周度出口销售 2018-01-25 1,143,337 333,372 282,662 50,710
2018-01-25 美国大豆周度出口销售 2018-01-18 1,243,654 759,392 616,272 143,120
2018-01-18 美国大豆周度出口销售 2018-01-11 1,168,645 1,518,029 1,230,369 287,660
2018-01-11 美国大豆周度出口销售 2018-01-04 1,546,158 616,381 607,381 9,000
2018-01-05 美国大豆周度出口销售 2017-12-28 1,147,864 560,780 553,986 6,794
2017-12-28 美国大豆周度出口销售 2017-12-21 1,409,599 1,055,984 974,696 81,288
2017-12-21 美国大豆周度出口销售 2017-12-14 1,539,852 1,762,870 1,742,870 20,000
2017-12-14 美国大豆周度出口销售 2017-12-07 1,261,343 1,565,885 1,452,645 113,240
2017-12-07 美国大豆周度出口销售 2017-11-30 2,018,141 2,086,146 2,015,794 70,352
2017-11-30 美国大豆周度出口销售 2017-11-23 2,203,090 942,858 942,858 0
2017-11-23 美国大豆周度出口销售 2017-11-16 1,856,153 834,271 799,771 34,500
2017-11-16 美国大豆周度出口销售 2017-11-09 2,255,896 1,176,949 1,104,849 72,100
2017-11-09 美国大豆周度出口销售 2017-11-02 2,520,213 1,160,988 1,160,588 400
2017-11-02 美国大豆周度出口销售 2017-10-26 2,522,614 1,982,128 1,966,978 15,150
2017-10-26 美国大豆周度出口销售 2017-10-19 2,522,614 2,130,331 2,129,331 1,000
2017-10-19 美国大豆周度出口销售 2017-10-12 1,849,995 1,275,154 1,275,154 0
2017-10-12 美国大豆周度出口销售 2017-10-05 1,190,165 1,747,274 1,747,274 0
2017-10-05 美国大豆周度出口销售 2017-09-28 919,396 949,533 949,533 0
2017-09-28 美国大豆周度出口销售 2017-09-21 985,365 3,102,725 2,982,725 120,000
2017-09-21 美国大豆周度出口销售 2017-09-14 944,913 2,338,141 2,338,141 0
2017-09-14 美国大豆周度出口销售 2017-09-07 1,151,465 1,613,359 1,612,359 1,000
2017-09-07 美国大豆周度出口销售 2017-08-31 716,688 3,515,652 -366,372 3,882,024

娱乐世界注册官网